طراحی سینماتیکی مکانیزم های میله ای نمایش بزرگتر

طراحی سینماتیکی مکانیزم های میله ای

محصول جدید

390,000 ریال بدون مالیات.

24 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر


تالیف
چاپ اول ۱۳۹۴

ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۴-۱۹۲-۱
 نویسنده : دکتر حمیدرضا محمدی دانیالی