مبانی و کاربرد آهنگری سرد و گرم نمایش بزرگتر

مبانی و کاربرد آهنگری سرد و گرم

محصول جدید

ویراستاران:

آلتان، نگایل و شن

مترجمان:

دکتر محمد حسن حجتی

دکتر محمد بخشی

دکتر سید جمال حسینی پور

پاییز   1398

شابک: 

978-622-02-0767-2

بخشی از کتاب:

جزییات بیشتر

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

990,000 ریال بدون مالیات.

24 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ویراستاران:

آلتان، نگایل و شن

مترجمان:

دکتر محمد حسن حجتی

دکتر محمد بخشی

دکتر سید جمال حسینی پور

پاییز   1398

شابک: 

978-622-02-0767-2