ارتعاشات نمایش بزرگتر

ارتعاشات

محصول جدید

ترجمه
مرتضی دردل
مهر ۱۳۹۴
چاپ اول

شابک: ۸-۳۹۱-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸

تعداد صفحات :۶۶۹
 تالیف: بالاکومار بالاچاندران و ادوارد ب. مغرب

بخشی از کتاب

جزییات بیشتر

420,000 ریال بدون مالیات.

24 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

اطلاعات بیشتر

ترجمه
مرتضی دردل
مهر ۱۳۹۴
چاپ اول

شابک: ۸-۳۹۱-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸

تعداد صفحات :۶۶۹
 تالیف: بالاکومار بالاچاندران و ادوارد ب. مغرب